Antistresni program

Zaradi modernega načina življenja, dela in nezdravega življenjskega sloga smo podvrženi številnim stresnim dogodkom. Ob neustreznem spoprijemanju s stresom se pojavlja negativni stres in njegovi škodljivi učinki lahko negativno vplivajo na počutje posameznika, na odnose znotraj družine, v delovnem kolektivu in v skrajnih primerih povzroči telesne bolezni ter psihične motnje. Zato je temeljnega pomena, da posameznik pozna in obvlada ustrezne tehnike za zmanjšanje/ odpravo stresa.

Uvodoma bomo opravili testiranje stopnje zaznanega stresa preko biofeedback naprave, nato bomo podrobneje spoznali teoretične osnove sodobnih pristopov in strategij pri spoprijemanju s stresom. V nadaljevanju sledi seznanitev s teoretičnimi spoznanji in praktičnimi vajami iz možganske telovadbe, čuječnosti, asertivne komunikacije, dihalnih vaj in sprostitvenih tehnik. Poudarek v programu  je na osvajanju ustreznih tehnik za zmanjšanje in odpravo stresa. Skozi terapevtske intervencije in uporabo biofeedback  tehnologije bomo iskali poti do doseganja notranjega ravnovesja in sprostitve.

Cilj programa je doseganje visoke stopnje samoregulacije, kar omogoča posamezniku, da lahko nadzira svoje telo, vedenjske odzive in se zna sprostiti.

Antistresni program zajema:

– testiranje stopnje zaznanega stresa z biofeedback napravo,

– uporabo sodobnih pristopov ter strategij pri spoprijemanju s stresom s pomočjo biofeedback tehnologije, programov, animacij in iger,

– spoznavanje tehnik čuječnosti,

– terapevtske dihalne vaje,

– terapevtske intervencije,

– sprostitvene tehnike,

– vaje za trening možganov in krepitev spomina,

– specialne kineziološke vaje za usklajeno delovanja možganov,

– uporaba tehnik samomasaže,

– progresivno mišično sproščanje,

– raztezne gimnastične vaje.