Biofeedback


Inovativen integriran program  biofeedback metode s podporno terapijo

V Terapevtskem centru Psihovita Maribor izvajamo inovativne terapevtske programe z integrirano uporabo najsodobnejše biofeedback tehnologije.  Programi vključujejo kombinacijo terapevtskih intervencij in sofisticirane biofeedback  tehnologije, ki udeležencem omogoča, da dosežejo optimalno stanje sprostitve in koncentracije.


Delovanje biofeedback tehnologije

Biofeedback aparat preko posebnih senzorjev zaznava telesno temperaturo na koži, srčno frekvenco, dihanje in galvansko prevodnost kože. Ti podatki gredo v računalnik, ki jih s pomočjo posebnega računalniškega programa obdela in nam te podatke sproti posreduje preko monitorja in zvočnikov v obliki računalniških animacij, zvokov, slik in iger.

Takojšnja povratna informacija udeležencem neprenehoma omogoča spremljanje njihovih telesnih odzivov. Seznanja jih kako uspešni so pri njihovi čustveni regulaciji, ko se soočajo z reševanjem različnih nalog. Naloge so zasnovane tako, da je v začetnih stopnjah prisotno vodenje preko računalniškega programa oz. terapevta, ko pa udeleženec doseže določeno stopnjo koherence (optimalno in usklajeno delovanje našega organizma), lahko preide na zahtevnejše funkcije. Tukaj udeleženec vedno bolj prehaja v sistem samoregulacije in skuša dosegati čim višjo stopnjo koherence ob različnih programskih zahtevah, animacijah in igrah. Sprotno spremljanje telesnih stanj udeležencem omogoča, da se sami naučijo v svojem telesu vzpostaviti optimalno stanje koherence in zbranosti. Ob različnih dražljajih si lahko vsak poišče svoj način za doseganje sprostitve. Pri tem mu sprotni rezultati pomagajo, da ugotavlja kaj ga sprošča in kaj mu povzroča stresno stanje.


Pozitivni  učinki biofeedback programa

Prakticiranje biofeedback programa prinaša številne dokazane pozitivne učinke na različnih področjih. Povečana stopnja zavedanja in samoregulacije se manifestira preko uspešnejšega nadzora telesnih stanj napetosti, ki so posledica stresa. Ob tem se dvigne frustracijska stopnja tolerance posameznika, da se lažje in uspešneje sooča s vsakodnevnimi izzivi in zahtevami. Višja frustracijska toleranca v praksi pomeni, da so naši odzivi bolj umirjeni in sufisticirani.  Naši udeleženci teh programov poročajo, da se višja stopnja dosežene koherence najpogosteje odraža v splošnem dobrem počutju, večji sproščenosti in koncentraciji, normalizirajo se ritmi spanja, zniža krvni tlak, izboljšajo se njihovi medsebojni odnosi, poveča delovna storilnost, skrajša čas regeneracije po naporu in na splošno so bolj uspešni ter zadovoljni v življenju.

Praksa potrjuje, da se pozitivni učinki biofeedback programa vidni že po prvem tednu rednega prakticiranja predlaganih tehnik. Željene trajne rezultate pa lahko dosežemo po dvanajstih do šestnajstih terapevtskih srečanjih (odvisno od stanja uporabnika in željenih ciljev), ki se odvijajo tedensko v tri mesečnem ciklu.


Namen biofeedback programa

Po zaključenem programu je namen programa, da udeleženci pridobljeno znanje in veščine uporabijo v vsakodnevnem življenju do te stopnje, da terapevtske pomoči in podpore več ne potrebujejo. Visoka stopnja samoregulacije omogoča posamezniku, da samostojno nadzira svoje vedenje z ustrezno aktivacijo vedenjskih odzivov, se zna sprostiti in nadzorovati svoje telo.

 

Terapija z integracijo biofeedback metode je namenjena uporabnikom, ki:

– želijo obvladati stres, jezo,  tesnobo,

– se soočajo z izgorelostjo,

– imajo vedenjske in učne težave so nemirni (npr. otroci), se zapirajo vase, imajo težave v šoli, zavračajo hrano, pogosto bruhajo, so agresivni …

– se soočajo s čustvenimi stiskami,

– jih pestijo duševne stiske: tesnobne motnje, poporodna depresija, depresija,

– imajo motnje spanja,

– želijo znižati krvni tlak,

– želijo izboljšati svoje počutje in zdravje,

– imajo željo po izboljšanju športnih rezultatov,

– želijo dosegati odličnost v svojem poklicu,

– želijo suvereno javno nastopati,

– imajo željo  po osebnostnem razvoju in duševni rasti.

  

Vključitev v program in druge informacije

Pokličite nas na številko 041/924-078 ali nam pišite na pvita@siol.com
Takoj, ko bo mogoče, vas bomo kontaktirali.