Izobraževanje za učitelje in druge strokovne delavce

Za vzgojitelje, učitelje ter druge strokovne delavce, ki se ukvarjajo z otroki in mladostniki organiziramo različna izobraževanja. Izberete lahko katero izmed predlaganih vsebin ali pa sami predlagate temo.

Teme: krepitev dobrih medsebojnih odnosov na delovnem mestu, učinkovita komunikacija in nenasilno reševanje konfliktov; vzpostavljanje odnosa z učencem in starši; učinkovito upravljanje s čustvi; samopodoba in njen vpliv na delo; sodobni pristopi in strategije pri spoprijemanju s stresom na delovnem mestu itn.