Odličnost

Programi Odličnosti usmerjajo posameznika na zavedanje in aktivacijo svojih notranjih potencialov. Umiritev in notranje ravnovesje, lahko prebudi ter aktivira neodkrite darove in talente, ki čakajo na svoj razcvet. To omogoča optimalno uporabo svojih sposobnosti in doseganje vrhunskih rezultatov na različnih področjih svojega delovanja. Ljudje se razvijamo in rastemo v odnosih. Največji izziv predstavlja živeti ljubezen. Pozitiven pogled, hvaležnost in srčnost so pomembni gradniki za izpolnitev načrta, ki vodi do uspeha in sreče.

Programi vključujejo kombinacijo terapevtskih intervencij in uporabo sofisticirane biofeedback  tehnologije, kar udeležencem omogoča, da dosežejo optimalno stanje sprostitve in koncentracije.

Že po uvodnih urah programa udeleženci poročajo o splošnem dobrem počutju, večji sproščenosti in koncentraciji, izboljšajo se njihovi medsebojni odnosi, poveča mentalna, telesna in delovna storilnost, skrajša čas regeneracije po naporu in na splošno se počutijo bolj uspešne ter zadovoljne v življenju.

Programi odličnosti zajemajo 12 do 16 srečanj. Posamezno srečanje traja 50 minut.

Program lahko prilagodimo vašim potrebam in željam in ga lahko izvedemo tudi v vašem podjetju, klubu ali delovni organizaciji ter ga preoblikujemo glede na potrebe vašega kolektiva.