PREDAVANJA IN DELAVNICE

Predavanja in delavnice, ki jih izvajamo na psihoterapijamaribor.si, nas vodijo v kritično razmišljanje o aktualni tematiki.  Cilj predavanj in delavnic je ozaveščanje  teoretičnih spoznanjih stroke in  oblikovanje lastnega razmišljanja. Programi so zastavljeni tako, da lahko preko osebne izkušnje in miselne predstave pridobimo novo izkušnjo. Programi  spodbujajo osebnostno rast, asertivno komunikacijo, krepijo občutek lastne vrednosti in odgovornost. Na delavnicah se prepletajo predavanja, igre vlog in pogovor.

Teme predavanj in delavnic: komunikacija, samopodoba, medsebojni odnosi in nenasilno reševanje konfliktov, obvladovanje stresa, izražanje jeze, prevzemanje odgovornosti in osebnostna rast, pogovor o vrednotah, ustrezno reševanje problemov, stik s seboj, učenje skozi igro in gibanje, gibalne delavnice za uravnoteženje leve in desne hemisfere v možganih, zdrav življenjski slog.

Potrebujete nasvet … kontaktirajte nas