Program za krepitev spomina in koncentracije


Možgani so kompleksen organ, ki nadzoruje in upravlja vse funkcije v človeškem organizmu. Najnovejše raziskave nevroznanstvenikov dokazujejo povezanost med možgani, telesom in umskimi sposobnosti. Možgani so plastični in se z ustrezno stimulacijo okrepi obstoječa nevronska mreža.  Z učenjem nove aktivnosti nastajajo nove povezave med nevroni in nevronskimi mrežami. S specialnimi gibalnimi aktivnostmi, miselnimi nalogami in igrami se izboljšajo sposobnosti učenja in pomnjenja. V praski se kaže, da je večina učnih težav povezana s stresom, ki povzroča blokade pri pretoku informacij med posameznimi možganskimi nevroni in nevronskimi mrežami v različnih delih možganov.

Program za krepitev spomina in koncentracije na splošno okrepi možgane, izboljša se pozornost in zmožnost učenja ter zajema:

– testiranje stopnje zaznanega stresa z biofeedback napravo,

– uporabo sodobnih pristopov ter strategij pri spoprijemanju s stresom s pomočjo biofeedback tehnologije, programov, animacij in iger,

– spoznavanje tehnik čuječnosti,

– terapevtske dihalne vaje,

– terapevtske intervencije,

– sprostitvene tehnike,

– vaje za izboljšanje pozornosti in koordinacije,

– vaje za trening možganov in krepitev spomina,

– specialne kineziološke vaje za usklajeno delovanja možganov in razvoj nevronskih poti na naraven način preko gibanja.

Program je zasnovan tako, da zadovoljuje številne potrebe, od mlajših učencev do starejših uporabnikov:

– za ljudi vseh starosti, ki želijo izboljšati svoje umske sposobnosti, koncentracijo in obogatiti svoje življenje,

– za otroke z učnimi in/ ali vedenjskimi težavami,

– za starše, skrbnike otrok z učnimi in/ali vedenjskimi težavami,

– za zaposlene na delovnih mestih, kjer se zahteva zbranost, natančnost in hitrost reševanja problemov in sprejemanja odločitev,

– za ohranjanje bistrine možganov v zrelih letih.