Program za poslovneže in vodstvene delavce

 

Pripravili smo program, ki je namenjen poslovnežem in vodstvenim delavcem, da si pridobijo potrebna znanja in veščine, ki jim bodo omogočile uspeh pri opravljanju svojega dela in v osebnem življenju. V poslovnem svetu so vodstveni delavci vsakodnevno postavljeni pred številne nove izzive in od njih se pričakujejo odlični rezultati, kar zahteva od njih izjemno miselno jasnost, zbranost in koncentracijo.  Zaradi narave svojega dela so podvrženi številnim stresnim dogodkom. Neustrezno spoprijemanje s stresom lahko povzroči telesne bolezni, psihične motnje in prav tako posredno vpliva tudi na delovno okolje, klimo v kolektivu in na družinske člane zaposlenih. Zato je poudarek v programu  na osvajanju ustreznih tehnik za zmanjšanje in odpravo stresa. Skozi terapevtske intervencije in uporabo biofeedback  tehnologije bomo iskali poti do doseganja notranjega ravnovesja.  Vzpostavitev koherentnega stanja omogoča optimalno uporabo svojih sposobnosti in pripomore k povečani jasnosti razmišljanja, večji zbranosti pri opravljanju nalog, visoki kreativnosti in produktivnosti pri delu, kar zagotavlja uspeh pri opravljanju svojega dela in v osebnem življenju.

Program za poslovneže in vodstvene delavce vključuje:

– testiranje stopnje zaznanega stresa z biofeedback napravo,

– uporabo sodobnih pristopov ter strategij pri spoprijemanju s stresom s pomočjo biofeedback tehnologije, programov, animacij in iger,

– spoznavanje tehnik čuječnosti,

– terapevtske dihalne vaje,

– sprostitvene tehnike,

– vaje za trening možganov in krepitev spomina,

– specialne kineziološke vaje za usklajeno delovanje možganov,

– uporaba tehnik asertivne komunikacije v svojem delovnem in družinskem okolju.