Program za športnike in trenerje

V našem centru poleg terapevtskih programov izvajamo tudi podporne programe psihološke priprave za športnike/ trenerje. Programi vključujejo kombinacijo terapevtskih intervencij in biofeedback  tehnologije ter udeležencem pomagajo pri pripravah na športne nastope. Meritve z biofeedback  tehnologijo omogočajo prepoznati in spremljati naše odzive na različne dražljaje iz okolja. Pri izvedbi programa se udeleženci programa naučijo psihoregulacije tudi v stresnih situacijah, ki jih prinašajo tekmovanja. Biofeedback  tehnologija omogoča takojšno povratno informacijo o delovanju našega telesa. Prepoznamo, kaj povzroča stres in kaj nas sprošča. V obliki grafov ali računalniške animacije se na zaslonu sprotno prikazujejo telesni odzivi na različne dražljaje. Ugotavlja se kateri dražljaji nam povzročajo stres in kateri sprostitev.

Pri izvedbi programa udeležence seznanjamo tudi z različnimi dihalnimi vajami, ki okrepijo dihalne mišice in izboljšajo preskrbo celic s kisikom. Dihalne vaje vplivajo na povečano moč in vzdržljivost, poveča se oksigenacija tkiva, skrajša se regeneracija po treningu in tekmi. Pri športih, ki vključujejo hitre menjave aerobnega in anaerobnega napora, se z uporabo ustrezne dihalne tehnike vzpostavi zavestna aktivacija simpatičnega ali parasimpatičnega živčnega sistema, kar omogoča optimalno porabo energije, ne da bi se izčrpali, ter ohranjanje visoke stopnje miselne zbranosti. Skozi program se bodo športniki seznanjali z različnimi tehnikami sproščanja in avtogenega treninga. Z biofeedback tehnologijo pa bomo spremljali doseženo stopnjo sprostitve.

Športniki in trenerji bodo v programu deležni različnih stimulacij, kjer si pridobivajo veščine za obvladovanje stresa. Pridobljeno znanje omogoča, da lahko športniki tudi ob visokem stresu ohranjajo visoko zbranost in dobro koncentracijo, to pa jim omogoča doseganje optimalnih športnih rezultatov.

Program za športnike in trenerje zajema:

– testiranje stopnje zaznanega stresa s biofeedback napravo,

– spoznavanje sodobnih pristopov ter strategij pri spoprijemanju s stresom s pomočjo biofeedback tehnologije, programov, animacij in iger,

– spoznavanje tehnik čuječnosti,

– terapevtske dihalne vaje,

– sprostitvene tehnike,

– vaje za povečanje koncentracije,

– specialne kineziološke vaje za izboljšanje koordinacije in usklajenega delovanja možganov,

– uporaba tehnik asertivne komunikacije pri trenažnem procesu.