Programi za učence in dijake

Programi so zastavljeni tako, da spodbujajo osebnostno rast, asertivno komunikacijo, krepijo občutek lastne vrednosti in odgovornost. Na delavnicah se prepletajo predavanja, igre vlog in pogovor. Nudimo tudi pomoč za učence s posebnimi potrebami.

Raziskave v slovenskem prostoru opozarjajo na rast nasilja med mladimi, na problem duševnega in družbenega zdravja odraščajoče mladine, ki se kaže z znaki stresa, depresije, nizke pozitivne samopodobe, s samomorilnostjo, z izostankom iz šole, neuspešnostjo v šoli, nezdravim koriščenjem prostega časa z mnogimi tveganji. Mladostniki govorijo, da jih najbolj osrečujejo stiki s družino in prijatelji. Prijateljstvo uvrščajo med najpomembnejše vrednote v življenju, takoj za zdravjem. Hkrati pa ima težave pri vzpostavljanju pravih prijateljstev tretjina mladostnikov, kar zanje predstavlja osamljenost in odtujenost. Pomembna dejavnika sta jim tudi šolski uspeh in materialne dobrine.

Vse več mladih ima resne probleme s  čezmerno telesno težo in porast motenj hranjenja zaznamuje kulturo mladine 21. stoletja. Pasivni – sedeči način življenja vnaša v življenje mladih vse manj gibalne aktivnosti, kar se kaže med slovensko mladino. Šolske in prostočasne aktivnosti so vezane na sedeča opravila. Povečuje se tudi poraba zdravil med mladimi in število obiskov pri zdravniku zaradi migren, glavobolov, slabosti in depresije. Veliko mladih ima odklonilen odnos do gibalne aktivnosti, kar se kaže tudi v opravičevanju od redne športne vzgoje.

Krog družine je osnovni komunikacijski okvir, v katerem se odvijajo odnosi med posameznimi družinskimi člani. Vsak posameznik je del družinskega sistema in sprememba v enem podsistemu vedno povzroči spremembo pri vseh članih in v celotnem sistemu. Kaže se povezanost družinskih razmer z razvojem samospoštovanja otroka, na razvoj njegove učne sposobnosti, ter na celoten mladostnikov čustveni, socialni in spolni razvoj.

Da se mladostnik lahko orientira v tem svetu, ko išče svojo vlogo v življenju, mu pomagajo vsebine, ob katerih si lahko mladostnik oblikuje osebno izkušnjo, ki mu pomaga prepoznati problem in ga opogumi, da se lahko odgovorno odloči. Preko osebne izkušnje si mladostnik lahko oblikuje ustrezen sistem vrednot, ki mu služi kot kompas na poti do sreče.

Tematike na programih: krepitev dobrih medsebojnih odnosov; učinkovita komunikacija; nenasilno reševanje konfliktov; obvladovanje stresa; prevzemanje odgovornosti in osebnostna rast; pogovor o vrednotah; ustrezno upravljanje s čustvi; stik s seboj; učenje skozi igro in gibanje; gibalne delavnice za uravnoteženje leve in desne hemisfere v možganih; zdrav življenjski slog.

Praktične delavnice vsebujejo: specialne kineziološke vaje za integracijo možganov, možganska telovadba, elemente cirkuške pedagogike, mnemotehnike in postopek izdelave enostavnih cirkuških rekvizitov. 

 

Rezervacija termina in druge informacije

Pokličite na številko 041/924-078 in pustite sporočilo v telefonskem predalu ali nam pišite na elektronski naslov pvita@siol.com
Takoj, ko bo mogoče, vas bomo poklicali ali vam odpisali.