Šola za starše – vzgoja za vrednote in odgovornost

Šola za starše nas usmerja k vzgoji za vrednote in odgovornost. Namenjena staršem, starim staršem in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z otroci. Program vključuje sklop interaktivnih predavanj, ki trajajo dve šolski uri in so podkrepljena s primeri iz terapevtske prakse. Predavanja se prepletajo z igro vlog in s pogovorom. Iz relacijske perspektive razvoja odnosa med partnerjema, otroci, drugimi pomembnimi bližnjimi, bomo iskali poti in načine, kako zavestno živeti partnersko in starševsko vlogo.

Teme: skrita moč družine, vzgojni stili, postavljanje mej, graditev in razvoj odnosa, reševanje konfliktov, samopodoba in učinkovita komunikacija, družinske vrednote, vzgoja za odgovornost, kako se spoprijeti s stresom, otrok in šola, živeti z najstnikom, pasti mladostništva, mladostniki in agresivnost, vpliv sredstev komuniciranja na razvoj otroka in mladostnika itn.

Krog družine je osnovni komunikacijski okvir, v katerem se odvijajo odnosi med posameznimi družinskimi člani. Vsak posameznik je del družinskega sistema in sprememba v enem podsistemu vedno povzroči spremembo pri vseh članih in v celotnem sistemu. V družinskem sistemu se med posameznimi podsistemi  pretakajo informacije in  energija po komunikacijskih poteh.

Na razvoj posameznika vplivajo njegovi notranjepsihični objekti družine, medosebni odnosi med podsistemoma staršev in varna oziroma nevarna navezanost, ki se je vzpostavila v navezavi otrok – starš. Otrok izoblikuje svoj jaz na osnovi izgradnje osebnega odnosa do teh stvari, značilnosti in potez.  Mati in oče najbolj vplivata na razvoj otrokove identitete in pomembno je, da sta oba čustveno in fizično prisotna in odigrata svoji vlogi. Oče opremi otroka z iniciativo, mu daje varnost in trdnost, mati pa mu daje občutek pripadnosti, lojalnosti in zaveze. Pomembno je, da sta starša odzivna, da otroka ne prezreta ter mu pomagata, da lahko odkriva in gradi svoj jaz v družini. Če pa starša otroka prezreta, začne otrok igrati vlogo, ki mu jo dodeli sistem in je preplavljen s tujimi čutenji, da posledično izgubi stik s svojimi čutenji.

Ugajati drugim, živeti v preteklosti ali prihodnosti, skrbeti in hiteti, nam lahko povzroči, da prezremo sebe in lahko se zgodi, da preprečujemo življenju, da nam podeli svoj dar svobode in ljubezni. Šola za starše nam pomaga ozavestiti svojo starševsko vlogo in nas usmerja na poti k temeljnim vrednotam in odgovornemu starševstvu.

Prijava na šolo za starše in druge informacije

Pokličite na številko 041/924-078 in pustite sporočilo v telefonskem predalu ali nam pišite na elektronski naslov pvita@siol.com
Takoj, ko bo mogoče, vas bomo poklicali ali vam odpisali.