SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Splošni pogoji poslovanja zavoda Terapevtski center Psihovita Maribor se uporabljajo za internetno stran www.psihoterapijamaribor.si, za vse dogodke, izobraževanja in terapevtske storitve, ki jih organiziramo ter za mesečno prejemanje elektronskih novic. Vsak obiskovalec in naročnik, ki obišče ali uporablja našo spletno stran, se prijavi na kakšen dogodek ali storitev, na prejemanje elektronskih  novic ali nam sporoči svoje osebne podatke na kakšen drug način, soglaša, da si je prebral in se seznanil s splošnimi pogoji poslovanja ter s splošnimi informacijami o varstvu osebnih podatkov in se z njimi strinja.

 

 

1. PROGRAMI IN STORITVE

 

V zavodu Terapevtski center Psihovita Maribor nudimo terapevtsko podporo posameznikom, parom ali družinam, v obliki individualne terapije, zakonske/ partnerske terapije, družinske in skupinske terapije (storitve). Nudimo tudi izvajanje drugih svetovalnih, izobraževalnih programov in delavnic, ki so objavljeni na spletni strani (programe).

Prispevki na tej spletni strani niso zdravstveni ali strokovni nasveti in ne dajemo zagotovil glede njihove uporabe. Zato si te informacije poiščite pri zdravniku ali ustreznem strokovnjaku in se ravnajte v skladu s njegovimi navodili. Prav tako ne odgovarjamo za uspeh programa ali opravljene storitve in ne dajemo zagotovil, da bo uporabniku program oziroma storitev ustrezala. Uporabnik te spletne strani in programov ter storitev se strinja, da je v celoti sam odgovoren, da kritično uporablja podane informacije,  za uspeh v programu oziroma v storitvi.

 

 

2. PRIJAVA IN PLAČILO

 

Pred prijavo na dogodke, izobraževanja ali terapevtske storitve, ki jih organizira zavod Terapevtski center Psihovita Maribor, se je potrebno najprej strinjati s splošnimi pogoji poslovanja in se seznaniti s splošnimi informacijami o varstvu osebnih podatkov. Pred vključitvijo v terapevtski proces je potrebno predhodno strinjanje in podpis informiranega soglasja za terapevtski proces. Ob tem je predpogoj za začetek terapevtskega procesa sposobnost rednega udeleževanja terapevtskih srečanj. Dogovorjenega termina načeloma ne spreminjamo. Če se dvakrat brez predhodnega opravičila/ najave izostanka ne udeležite dogovorjene terapije, se terapevtska obravnava praviloma zaključi.

S prijavo se zavezujete, da boste poravnali celotno kotizacijo dogodka, izobraževanja ali terapevtske storitve, v skladu s objavljeno ponudbo oziroma cenikom. Cene so objavljene v evrih in so brez DDV, ker nismo zavezanci za DDV. Za programe, katerih cene niso objavljene, ceno določimo v skladu s dogovorom med izvajalcem in naročnikom oziroma uporabnikom.

Pridržujemo si pravico do spremembo cene. Če se cena spremeni po vaši vključitvi v program ali storitev, za vas velja cena, ki je bila objavljena v času vaše vključitve.

 

 

3. POGOJI ODPOVEDI PROGRAMA

 

Ob  prijavi na dogodek, izobraževanja ali terapevtsko storitev, lahko odpoveste svojo udeležbo najkasneje pet dni pred pričetkom in ob tem vam ne zaračunamo nobenih stroškov. Če se zaradi opravičljivih zdravstvenih razlogov programa ne morete udeležiti, lahko tudi po tem roku, ob dogovoru z izvajalcem, odstopite od prijave oziroma se dogovorite za novi termin. Če se vam zaradi opravičljivih razlogov ne uspe udeležiti že dogovorjene terapevtske ure, nas lahko najkasneje dan pred pričetkom pisno obvestite o razlogih in se dogovorimo za nov termin.

Pridržujemo si pravico do odpovedi ali spremembe dogodka, izobraževanja ter terapevtske storitve s strani organizatorja ali izvajalca. O tem boste predhodno obveščeni, najkasneje tri delovne dni pred pričetkom dogodka ali izobraževanja ter en dan pred terapevtskim srečanjem.

 

 

4. AVTORSKE PRAVICE

 

Vse vsebine, besedila, slike in posnetki, ki so objavljeni na spletni strani, mobilni aplikaciji in na izobraževanjih so zaščiteno avtorsko delo Terapevtskega centra Psihovita Maribor ali pogodbenega partnerja zavoda.  Brez pisnega soglasja Terapevtskega centra Psihovita Maribor je prepovedana komercialna uporaba spletne vsebine, prepovedano je kopiranje, razmnoževanje in distribuiranje vseh objavljenih vsebin, besedil, slik in posnetkov.

 

 

5. REŠEVANJE SPOROV

 

Vsak obiskovalec, uporabnih programov in storitev nam lahko zastavi vprašanja, napiše pritožbe ali izreče pohvale na elektronski naslov: pvita@siol.com. Morebitne spore ali nesoglasja si bomo prizadevali razrešiti na miren način, v obojestransko korist. V kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov po zakonu pristojno okrajno sodišče v Mariboru.