Svetovanje v Mariboru

 

Svetovanja v Mariboru  se lahko udeležite v terapevtskem centru Psihovita Maribor, kjer izvajamo svetovanje v obliki svetovalnega razgovora. Svetovanje – svetovalni razgovor je strokovna terapevtska pomoč, ki je namenjena za posameznike, pare ali družine, ki so se znašle v stiski, imajo željo po osebnostnem razvoju in rasti, so pred različnimi izzivi in pomembnimi odločitvami.

Uvodni svetovalni razgovor  traja 50 minut in je namenjen predstavitvi klientovega problema terapevtu, spoznavanju terapevta ter njegovega načina dela. S terapevtovimi usmeritvami se pomaga klientu iskati najboljše možnosti do rešitve klientove  problematike. Po svetovalnem razgovoru se lahko klient vključi v terapevtski proces ali se mu svetujejo druge oblike pomoči.

Individualno svetovanje

Individualno svetovanje je namenjeno posameznikom, ki imajo željo po osebnostnem razvoju in rasti, želijo poglobiti stik s sabo ter izboljšati samopodobo, so v stiskah, pred različnimi izzivi in pomembnimi odločitvami. Nudenje terapevtske pomoči in podpore se prične z svetovalnim razgovorom. Svetovalni razgovor traja 50 minut in je namenjen predstavitvi klientovega problema terapevtu, spoznavanju terapevta ter njegovega načina dela. S terapevtovimi usmeritvami se pomaga klientu iskati najboljše poti do rešitve klientove  problematike. Po svetovalnem razgovoru se lahko klient vključi v terapevtski proces ali se mu svetujejo druge oblike pomoči.

Partnersko svetovanje

Partnersko svetovanje je za pare in zakonce, ki imajo težave v partnerskem odnosu in imajo željo po graditvi kvalitetnega in trdnega medsebojnega odnosa. Nudenje terapevtske pomoči in podpore se prične s svetovalnim razgovorom. Svetovalni razgovor traja 50 minut in je namenjen predstavitvi partnerskega problema terapevtu, spoznavanju terapevta ter njegovega načina dela. Skozi razgovor se raziskuje problematika, iščejo se negativni vzorci, ki omejujejo kvaliteto odnosov. Cilj svetovalnega razgovora je, da se partnerjema predstavijo najboljše poti za izboljšanje njunega odnosa. Po svetovalnem razgovoru se lahko par vključi v terapevtski proces ali se jima svetujejo druge oblike pomoči.

Družinsko svetovanje

Družinsko svetovanje je za družine, ki se soočajo z družinsko problematiko in si želijo konstruktivno razrešiti težave  in vzpostaviti kvalitetnejše medsebojne odnose. S prihodom na svetovalni razgovor se prične nudenje terapevtske pomoči in podpore. Svetovalni razgovor traja 50 minut in je namenjen predstavitvi družinske problematike terapevtu, spoznavanju terapevta ter njegovega načina dela. Skozi razgovor se raziskuje družinska problematika in se iščejo negativni vzorci, ki omejujejo kvaliteto družinskih odnosov. Cilj svetovalnega razgovora je, da se družini  predstavijo poti, ki prinašajo najboljše možnosti za izboljšanje družinskih odnosov.  Po svetovalnem razgovoru se lahko družinski člani vključijo v terapevtski proces ali pa se  jim svetujejo druge oblike pomoči.

Za več informacij pokličite na številko 041/924-078 in pustite sporočilo v telefonskem predalu, ali nam pišite na elektronski naslov: pvita@siol.com Takoj, ko bo mogoče, vas bomo poklicali ali vam odpisali.