Terapija – način dela


Terapevtska srečanja pri psihoterapijamaribor.si potekajo po načelih in principih svetovalnega terapevtskega dela, v skladu z etičnim kodeksom za področje socialnega varstva in po načelih Etičnega kodeksa Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, kjer je na prvem mestu dobrobit klientov.
Terapevtsko delo poteka po inovativnem relacijskem družinskem modelu terapije. Terapija temelji na globinskem preoblikovanju medgeneracijskih vzorcev mišljenja, čutenja ter vedenja v intimnih pa tudi drugih odnosih, kar vodi v izboljšanje samopodobe, kakovosti odnosov, življenja in zdravja.
Terapevtsko pomoč nudijo usposobljeni terapevti, ki so opravili podiplomski študij na Univerzi v Ljubljani. Delo terapevtov redno spremljajo supervizorji.
Vse informacije, pridobljene po e-pošti, telefonu ter na terapevtskih srečanjih, se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004).


Individualna terapija

Individualna terapija je namenjena posameznikom, ki imajo željo po osebnostnem razvoju in rasti, želijo poglobiti stik s sabo ter izboljšati samopodobo, so v stiskah, pred različnimi izzivi in pomembnimi odločitvami.
Nudenje terapevtske pomoči in podpore se prične z svetovalnim razgovorom. Svetovalni razgovor traja 50 minut in je namenjen predstavitvi klientovega problema terapevtu, spoznavanju terapevta ter njegovega načina dela. S terapevtovimi usmeritvami se pomaga klientu iskati najboljše poti do rešitve klientove problematike. Po svetovalnem razgovoru se lahko klient vključi v terapevtski proces, kjer se v zaupljivem in varnem okolju odpirajo ter predelujejo klientove osebne teme. Celoten terapevtski proces obsega kontinuiran ciklel skozi dvanajst terapevtskih srečanj. Terapevtska srečanja potekajo enkrat tedensko po 50 minut. Na dvanajstem srečanju ovrednotimo napredek in po potrebi se lahko terapevtski proces enkrat ali večkrat ponovi.


Zakonska/partnerska terapija

Zakonska/partnerska terapija, svetovanje je za pare in zakonce, ki imajo težave v zakonskem/ partnerskem odnosu in imajo željo po graditvi kvalitetnega in trdnega medsebojnega odnosa.
Nudenje terapevtske pomoči in podpore se prične s svetovalnim razgovorom. Svetovalni razgovor traja 50 minut in je namenjen predstavitvi partnerskega problema terapevtu, spoznavanju terapevta ter njegovega načina dela. Skozi razgovor se raziskuje problematika in se iščejo negativni vzorci, ki omejujejo kvaliteto odnosov. Cilj svetovalnega razgovora je, da se partnerjema predstavijo najboljše možnosti za izboljšanje njunega odnosa. Po svetovalnem razgovoru se lahko klient vključi v terapevtski proces, kjer se v zaupljivem in varnem okolju odpirajo ter predelujejo partnerske težave. Celoten terapevtski proces obsega kontinuiran cikel skozi dvanajst terapevtskih srečanj. Terapevtska srečanja potekajo enkrat tedensko po 50 minut. Na dvanajstem srečanju ovrednotimo napredek in po potrebi se lahko terapevtski proces enkrat ali večkrat ponovi.
Terapevtski proces je priporočljiv tudi za pare, ki zaradi hudih stisk in zlorab razmišljajo o razvezi. Nudi se jim terapevtska pomoč in opora pri iskanju poti, ki jim pomagajo sprejemati pomembne odločitve v življenju.


Družinska terapija

Družinska terapija je za družine, ki se soočajo z družinsko problematiko in si želijo konstruktivno razrešiti težave in vzpostaviti kvalitetnejše medsebojne odnose.
S prihodom na svetovalni razgovor se prične nudenje terapevtske pomoči in podpore. Svetovalni razgovor traja 50 minut in je namenjen predstavitvi družinske problematike terapevtu, spoznavanju terapevta ter njegovega načina dela. Skozi razgovor se raziskuje družinska problematika in se iščejo negativni vzorci, ki omejujejo kvaliteto družinskih odnosov. Cilj svetovalnega razgovora je, da se družini predstavijo poti, ki prinašajo najboljše možnosti za izboljšanje družinskih odnosov. Po svetovalnem razgovoru se lahko družina vključi v terapevtski proces, kjer se v zaupljivem in varnem okolju odpirajo ter predelujejo družinski zapleti in težave. Celoten terapevtski proces obsega kontinuiran cikel dvanajstih terapevtskih srečanj. Terapevtska srečanja potekajo enkrat tedensko 50 minut. Na dvanajstem srečanju ovrednotimo napredek in po potrebi se lahko terapevtski proces enkrat ali večkrat ponovi.


Skupinska terapija

Skupinska terapija je namenjena za posameznike, pare in ciljne skupine, ki se srečujejo s specifičnimi težavami in si jih želijo razrešiti ter osebnostno zrasti. Cilj skupinske terapije je poglobitev uvida, ki vodi v prepoznavanje težav in v aktivno soočanje s problemi. Skozi proces skupinske terapije lahko izboljšamo širok spekter svojih sposobnosti, si pridobimo samozaupanje in čustveno stabilnost, pozitivno samopodobo, izboljšamo komunikacijo, razširimo uvid in poglobimo razumevanje svojih problemov. Program skupinske terapije se izvaja v zaprtih skupinah 8 do 10 udeležencev. Skupina se sestaja na dva tedna skozi celoten cikel srečanj. Pogoj za vključitev v skupinsko terapijo je prostovoljna odločitev posameznika, polnoletnost in zmožnost rednega prihajanja na skupino.

Za več informacij pokličite na številko 041/924-078 in pustite sporočilo v telefonskem predalu, ali nam pišite na elektronski naslov: pvita@siol.com
Takoj, ko bo mogoče, vas bomo poklicali ali vam odpisali.